License.SetLicense

SetLicense(string)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(string licenseName)

Notlar

Lisansı aşağıdaki konumlarda bulmaya çalışır:

  1. Açık yol.

  2. Aspose bileşen montajını içeren klasör.

  3. İstemcinin çağrı derlemesini içeren klasör.

  4. Giriş (başlangıç) derlemesini içeren klasör.

  5. İstemcinin çağrı derlemesinde katıştırılmış bir kaynak.

Not:.NET Compact Framework üzerinde, lisansı yalnızca şu konumlarda bulmaya çalışır:

  1. Açık yol.

  2. İstemcinin çağrı derlemesinde katıştırılmış bir kaynak.

Örnekler

Bu örnekte, bileşenini içeren klasörde, çağıran derlemeyi içeren klasörde, giriş derlemesinin klasöründe ve ardından çağıran derlemenin katıştırılmış kaynakları. Tam veya kısa dosya adı veya katıştırılmış bir kaynağın adı olabilir. Değerlendirme moduna geçmek için boş bir dize kullanın.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");

Ayrıca bakınız


SetLicense(Stream)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(Stream stream)
ParametreTipTanım
streamStreamLisansı içeren bir akış.

Notlar

Akıştan lisans yüklemek için bu yöntemi kullanın.

Örnekler

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense(myStream);

Ayrıca bakınız