Class Logging

Logging class

Günlük yapılandırmaları oluşturmak için sınıf.

public static class Logging

Özellikleri

İsimTanım
static Console { get; set; }Ayarla veya al - günlükler konsolda görüntülenir.
static FileSystem { get; set; }Ayarla veya al - günlükler dosyaya kaydedilir (varsayılan yol “Aspose.OCR.log.txt”).
static LogFilePath { get; set; }Günlük dosyasının yolunu ve adını ayarlayın veya alın.
static LoggingLevel { get; set; }Günlük düzeyini ayarlayın veya alın

Ayrıca bakınız