Enum LoggingLevel

LoggingLevel enumeration

Görüntülenecek günlüklerin türünü tanımlar.

public enum LoggingLevel

değerler

İsimDeğerTanım
Debug0Tüm günlükler görüntülenecek.
Warning1Kritik olmayan bazı noktalar ve tüm hatalar görüntülenecek.
Error2Yalnızca hatalar görüntülenecektir.
None3Günlüğe kaydetmeyi devre dışı bırak (varsayılan).

Ayrıca bakınız