Class Metered

Metered class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public class Metered

yapıcılar

İsimTanım
Metered()Default_Constructor

yöntemler

İsimTanım
SetMeteredKey(string, string)Tarifeli genel ve özel anahtarı ayarlar
static GetConsumptionCredit()Tüketim kredisi alır
static GetConsumptionQuantity()Tüketim dosyası boyutunu alır

Örnekler

Bu örnekte, ölçülü genel ve özel anahtar ayarlanmaya çalışılacaktır.

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Ayrıca bakınız