Delegate OcrRecognizeEventHandler

OcrRecognizeEventHandler delegate

Çok sayfalı görüntü tanımanın ilerlemesini izlemek için bir temsilci.

public delegate void OcrRecognizeEventHandler(OcrPageRecognizeEventsArgs e);
ParametreTipTanım
eOcrPageRecognizeEventsArgsörneğiOcrPageRecognizeEventsArgs

Ayrıca bakınız