Enum PixelType

PixelType enumeration

Görüntü tanıma için piksel verilerinin türünü belirler.

public enum PixelType

değerler

İsimDeğerTanım
BYTE1Türü piksel başına 1 bit olarak ayarlar.
RGB2Türü rgb. olarak ayarlar
RGBA3Türü argb. olarak ayarlar
BGR4Türü bgr. olarak ayarlar

Notlar

RecognizeImage veri dizisindeki bayt dizilerini ayarlamak için.

Ayrıca bakınız