ReceiptRecognitionSettings.AutoSkew

ReceiptRecognitionSettings.AutoSkew property

Otomatik görüntü eğim düzeltmesinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirten bir bayrak alır veya ayarlar. Varsayılan olarak etkindir (doğru).

public bool AutoSkew { set; }

Ayrıca bakınız