ReceiptRecognitionSettings.ThreadsCount

ReceiptRecognitionSettings.ThreadsCount property

İşlenecek iş parçacığı sayısını alır veya ayarlar. Varsayılan olarak 0, görüntünün işlemci sayınıza eşit sayıda iş parçacığı ile işleneceği anlamına gelir. ThreadsCount = 1, görüntünün ana iş parçacığında işleneceği anlamına gelir.

public int ThreadsCount { set; }

Ayrıca bakınız