Class RecognitionResult.LinesResult

RecognitionResult.LinesResult class

Satır koordinatlarıyla satırdan tanınan metin.

public class LinesResult

yapıcılar

İsimTanım
LinesResult()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Line { get; set; }Satır koordinatları.
TextInLine { get; set; }Satırdan tanınan metin.

Ayrıca bakınız