RecognitionResult.GetJson

RecognitionResult.GetJson method

Tanıma sonuçlarıyla birlikte Form JSON dizesi.

public string GetJson(bool isReadable = false)
ParametreTipTanım
isReadableBooleanJson’un insanlar tarafından okunabilir olup olmayacağını belirler.

Geri dönüş değeri

Tanıma, JSON dizesi olarak sonuçlanır.

Ayrıca bakınız