CustomAnswerSheetConfig.CustomAnswerSheetConfig

CustomAnswerSheetConfig constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public CustomAnswerSheetConfig()

Δείτε επίσης