AnswerConfig.AnswerConfig

AnswerConfig constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public AnswerConfig()

Δείτε επίσης