BlockConfig.BorderSize

BlockConfig.BorderSize property

Μέγεθος γραμμής περιγράμματος

public int BorderSize { get; set; }

Δείτε επίσης