BlockConfig.Overflow

BlockConfig.Overflow property

Περιγράφει τη συμπεριφορά σε περίπτωση υπερχείλισης κάποιου από τα θυγατρικά στοιχεία Μέγεθος μπλοκ. Αντικαθιστά την καθολική προεπιλογή στοOverflow

public OverflowAction Overflow { get; set; }

Δείτε επίσης