VerticalChoiceBoxConfig.VerticalChoiceBoxConfig

VerticalChoiceBoxConfig constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public VerticalChoiceBoxConfig()

Δείτε επίσης