Class ScoreAnswerConfig

ScoreAnswerConfig class

Απάντηση με βαθμολογημένη τιμή

public class ScoreAnswerConfig : ContentConfig

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
ScoreAnswerConfig()Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Alignment { get; set; }Ευθυγράμμιση συμβολοσειράς περιεχομένου μέσα στο parent
Color { get; set; }Το χρώμα του κειμένου
ContentType { get; set; }Τύπος εμφάνισης κειμένου.
FontFamily { get; set; }Η οικογένεια γραμματοσειρών του text
FontSize { get; set; }Το μέγεθος της γραμματοσειράς κειμένου
FontStyle { get; set; }Το στυλ του κειμένου
override Name { get; set; }Τιμή περιεχομένου
Score { get; set; }Ποσό βαθμολογίας
override Type { get; set; }Τύπος στοιχείου omr. Απαιτούμενο πεδίο για σειριοποίηση JSON.

Δείτε επίσης