Class ScoreGroupConfig

ScoreGroupConfig class

Ομαδοποίηση γονέα. Πίνακας βάσει βαθμολογίας.

public class ScoreGroupConfig : ParentConfig

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
ScoreGroupConfig()Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
override Children { get; set; }Παιδικά στοιχεία omr. Στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθετείται στο εσωτερικό του γονέα ή κάτω.
override Name { get; set; }Όνομα στοιχείου RepeatRows
ScoreGroupType { get; set; }Τύπος ομάδας βαθμολογίας
override Type { get; set; }Τύπος στοιχείου omr. Απαιτούμενο πεδίο για σειριοποίηση JSON.

Δείτε επίσης