ScoreGroupConfig.Name

ScoreGroupConfig.Name property

Όνομα στοιχείου RepeatRows

public override string Name { get; set; }

Δείτε επίσης