ScoreGroupConfig.Type

ScoreGroupConfig.Type property

Τύπος στοιχείου omr. Απαιτούμενο πεδίο για σειριοποίηση JSON.

public override ConfigType Type { get; set; }

Δείτε επίσης