TableConfig.TableConfig

TableConfig constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public TableConfig()

Δείτε επίσης