TableTitleConfig.Color

TableTitleConfig.Color field

Το χρώμα του κειμένου

public Color Color;

Δείτε επίσης