BarcodeConfig.Height

BarcodeConfig.Height property

Το ύψος στόχου της εικόνας γραμμικού κώδικα

public int Height { get; set; }

Δείτε επίσης