ChoiceBoxConfig.Color

ChoiceBoxConfig.Color property

Το χρώμα του κειμένου

public Color Color { get; set; }

Δείτε επίσης