ChoiceBoxConfig.Name

ChoiceBoxConfig.Name property

όνομα του πλαισίου επιλογής. Για τιμή εμφάνισηςQuestionText

public override string Name { get; set; }

Δείτε επίσης