ContentConfig.ContentConfig

ContentConfig constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public ContentConfig()

Δείτε επίσης