EmptyLineConfig.Height

EmptyLineConfig.Height property

Ύψος σε pixel.

public int Height { get; set; }

Δείτε επίσης