InputGroup.InputBorder

InputGroup.InputBorder property

Τύπος σχεδιασμένου περιγράμματος

public BorderType InputBorder { get; set; }

Δείτε επίσης