InputGroup.InputGroup

InputGroup constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public InputGroup()

Δείτε επίσης