InputGroup.LabelBorder

InputGroup.LabelBorder property

Τύπος σχεδιασμένου περιγράμματος

public BorderType LabelBorder { get; set; }

Δείτε επίσης