Enum ParagraphTypeEnum

ParagraphTypeEnum enumeration

ΤύποςParagraphConfig

public enum ParagraphTypeEnum

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
Normal0Στοίχιση παραγράφων κατακόρυφα
Multiple1Η παράγραφος θα προσπαθήσει να τυλίξει πολλάContentConfig γύρω στο έναImageConfig Διπλότυπο τουImageWrap Χρησιμοποιείται ως υποστήριξη παλαιού τύπου
ImageWrap2Η παράγραφος θα προσπαθήσει να τυλίξει πολλάContentConfig γύρω στο έναImageConfig
Inline3Κατανομή στοιχείων σε μία οριζόντια (LTR) γραμμή

Δείτε επίσης