Enum BorderType

BorderType enumeration

Jenis Perbatasan

public enum BorderType

Nilai

NamaNilaiKeterangan
None0Tanpa bingkai
Square1Bingkai persegi
Rounded2Bingkai bulat

Lihat juga