Class TemplateProcessor

TemplateProcessor class

Klasse voor het verwerken van sjablonen en afbeeldingen. Elke instantie van deze klasse werkt met een enkele OMR-sjabloon. Het kan afbeeldingen herkennen van de sjabloon die is opgegeven in de constructor.

public class TemplateProcessor

methoden

NaamBeschrijving
Recalculate(RecognitionResult, int)Werkt het herkenningsresultaat bij met nauwkeurig afgestemde parameters.
RecognizeFolder(string, int)Herkent afbeeldingen uit folder
RecognizeImage(MemoryStream, int)Beeld herkennen uit geheugenstroom
RecognizeImage(string, int)Herkent afbeelding
RecognizeMultiPageTemplate(string[], int)Herkent sjabloon met meerdere pagina’s

Voorbeelden

OmrEngine engine = new OmrEngine();
TemplateProcessor templateProcessor = engine.GetTemplateProcessor(templatePath);
RecognitionResult result = templateProcessor.RecognizeImage(imagePath);
string csvResult = result.GetCsv();

Zie ook