TemplateProcessor.RecognizeFolder

TemplateProcessor.RecognizeFolder method

Herkent afbeeldingen uit folder

public RecognitionResult[] RecognizeFolder(string folderPath, int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypeBeschrijving
folderPathStringHet pad naar de map waar de te herkennen afbeeldingen zich bevinden
recognitionThresholdInt32(Optioneel) De herkenningsdrempel in bereik (0..100). Alleen elementen die boven de drempel zijn gevuld, worden als gevuld geteld.

Winstwaarde

Het herkenningsresultaat

Zie ook