TemplateProcessor.RecognizeImage

RecognizeImage(string, int)

Herkent afbeelding

public RecognitionResult RecognizeImage(string imagePath, int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypeBeschrijving
imagePathStringHet pad om het beeld te herkennen
recognitionThresholdInt32(Optioneel) De herkenningsdrempel in bereik (0..100). Alleen elementen die boven de drempel zijn gevuld, worden als gevuld geteld.

Winstwaarde

Het herkenningsresultaat

Zie ook


RecognizeImage(MemoryStream, int)

Beeld herkennen uit geheugenstroom

public RecognitionResult RecognizeImage(MemoryStream stream, int recognitionThreshold = -100)
ParameterTypeBeschrijving
streamMemoryStreamGeheugenstroom van beeld.
recognitionThresholdInt32(Optioneel) De herkenningsdrempel in bereik (0..100). Alleen elementen die boven de drempel zijn gevuld, worden als gevuld geteld.

Winstwaarde

Het herkenningsresultaat

Zie ook