BubbleArrayConfig.Name

BubbleArrayConfig.Name property

Naam van bellenarray. Neemt niet deel aan het weergeven of genereren van element

public override string Name { get; set; }

Zie ook