BlockConfig.BorderType

BlockConfig.BorderType property

Type getekende rand

public BorderType BorderType { get; set; }

Zie ook