Class CheckBoxConfig

CheckBoxConfig class

Vertegenwoordigt CheckBox-element.

public class CheckBoxConfig : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
CheckBoxConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BubbleSize { get; set; }Grootte van rechthoek voor elke optie (kinderen)
BubbleType { get; set; }Het type bubbel
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen. In de meeste gevallen gepositioneerd binnen de ouder of eronder.
FontFamily { get; set; }De lettertypefamilie van de tekst
FontSize { get; set; }De grootte van het tekstlettertype
FontStyle { get; set; }De stijl van de tekst
HideName { get; set; }Controle weergave van CheckBox naam in template
override Name { get; set; }naam van selectievakje. standaard weergegeven voor het eerste selectievakje. Kan worden verborgen doorHideName
Orientation { get; set; }Bepaal de positie van onderliggende elementen. Ondersteunt momenteel alleen horizontaal.
Threshold { get; set; }Aangepaste herkenningsmarkering. Standaard ingesteld op 3%. Selectievakje wordt als gemarkeerd beschouwd als 3% van het gebied is gevuld. Kan worden aangepast aan elke andere drempel. Heeft geen invloed op globale drempel
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook