Class ContainerConfig

ContainerConfig class

Vertegenwoordigt containerelement.

public class ContainerConfig : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
ContainerConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BlockBottomMargin { get; set; }Aantal pixels dat onder blokken moet worden geplaatst.
BlockRightMargin { get; set; }Aantal pixels dat tussen blokken aan de rechterkant moet worden geplaatst
BlockTopPadding { get; set; }Aantal pixels dat achter de bovenrand van het blok moet worden geplaatst.
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen. In de meeste gevallen gepositioneerd binnen de ouder of eronder.
ColumnsCount { get; set; }Aantal kolommen in container. Verdeeld over gelijke kolommen. Verouderde versie vanProportions
ContainerType { get; set; }Type container
override Name { get; set; }Naam van containerelement
Proportions { get; set; }Verdeel op aangepaste verhouding elke kolom erin Nieuwere versie vanColumnsCount
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook