Class PageConfig

PageConfig class

Vertegenwoordigt pagina-element. Eén per pagina. Moet binnen geplaatst wordenTemplateConfig

public class PageConfig : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
PageConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen. In de meeste gevallen gepositioneerd binnen de ouder of eronder.
override Name { get; set; }Naam van pagina
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook