Class ParagraphConfig

ParagraphConfig class

Vertegenwoordigt Alinea-element. Alinea kan zowel uit tekst als uit tekst met een afbeelding bestaan. De afbeelding wordt gespecificeerd door de coördinaten x, y.

public class ParagraphConfig : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
ParagraphConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen. In de meeste gevallen gepositioneerd binnen de ouder of eronder.
override Name { get; set; }Naam van alinea
ParagraphType { get; set; }Type alinea
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.
VerticalAlignment { get; set; }Uitlijning van onderliggende elementen. Alleen bruikbaar metInline alineatype

Zie ook