ParagraphConfig.ParagraphConfig

ParagraphConfig constructor

De standaard constructeur.

public ParagraphConfig()

Zie ook