Class VerticalChoiceBoxConfig

VerticalChoiceBoxConfig class

De VerticalChoiceBox bestaat uit eenAnswerConfig element dat een korte reactie bevat enContentConfig elementen die de antwoordoptie in detail beschrijven. Het kan ook eenWriteInConfigelement waarin de gebruiker zijn eigen antwoord kan invullen.

public class VerticalChoiceBoxConfig : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
VerticalChoiceBoxConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen. In de meeste gevallen gepositioneerd binnen de ouder of eronder.
override Name { get; set; }Waarde van vraag
Threshold { get; set; }Percentage pixels waarna bellen als gemarkeerd worden beschouwd
TopPadding { get; set; }Aantal pixels. Kan worden gebruikt om extra ruimte boven het element toe te voegen. Of verwijder bestaande ruimte door een negatieve waarde in te stellen (bijv. -40)
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook