Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.ScoreGroup

Klassen

KlasBeschrijving
ScoreAnswerConfigAntwoord met gescoorde waarde
ScoreGroupConfigOuder groeperen. Op score gebaseerde tabel.
ScoreHeaderConfigKolom inScoreGroupConfig dat zal het aantal punten voor elk antwoord opslaan. Indien afwezig - die kolom wordt niet getekend.
ScoreQuestionConfigVertegenwoordigen ScoreQuestion-element
TableContentConfigTekst binnen tabelstructuur