Class ScoreHeaderConfig

ScoreHeaderConfig class

Kolom inScoreGroupConfig dat zal het aantal punten voor elk antwoord opslaan. Indien afwezig - die kolom wordt niet getekend.

public class ScoreHeaderConfig : ContentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
ScoreHeaderConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Alignment { get; set; }Uitlijning van contentstring binnen parent
Color { get; set; }De kleur van de tekst
ContentType { get; set; }Type tekstweergave.
FontFamily { get; set; }De lettertypefamilie van de tekst
FontSize { get; set; }De grootte van het tekstlettertype
FontStyle { get; set; }De stijl van de tekst
HeaderType { get; set; }Het type koptekst
override Name { get; set; }Titel van kolomkop
Score { get; set; }Scoremodifier
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook