ScoreQuestionConfig.Type

ScoreQuestionConfig.Type property

Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

public override ConfigType Type { get; set; }

Zie ook