Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Table

Klassen

KlasBeschrijving
QuestionConfigVertegenwoordigt vraagelement. Veel gebruikt inTableConfig als rijen.
TableAnswerConfigElement vanTableHeaderConfig . Kolomkop vertegenwoordigen.
TableConfigVertegenwoordigt tabelelement.
TableHeaderConfigVertegenwoordigt TableHeader-element
TableTitleConfigVertegenwoordigt TableTitle-element. Titel weergeven. Gebruikt metTableConfig