Class TableConfig

TableConfig class

Vertegenwoordigt tabelelement.

public class TableConfig : ParentConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
TableConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AnswersCount { get; set; }Aantal antwoorden(kolommen) gebruikt in tabel. Moet correleren metAnswerConfigQuestionConfig
override Children { get; set; }Onderliggende omr-elementen. In de meeste gevallen gepositioneerd binnen de ouder of eronder.
override Name { get; set; }Naam van tabelelement
TableType { get; set; }Type tabel
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.

Zie ook