TableConfig.TableConfig

TableConfig constructor

De standaard constructeur.

public TableConfig()

Zie ook