TableTitleConfig.TableTitleConfig

TableTitleConfig constructor

De standaard constructeur.

public TableTitleConfig()

Zie ook