Class AnswerSheetConfig

AnswerSheetConfig class

Vertegenwoordigt AnswerSheet-element. Hiermee kunnen keuzevakken worden toegevoegd die zijn gegroepeerd in kolommen en rijen. Gebruik het antwoordblad als u veel vragen op een pagina wilt plaatsen, omdat ze dicht bij elkaar staan.

public class AnswerSheetConfig : BaseConfig

Constructeurs

NaamBeschrijving
AnswerSheetConfig()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AnswersCount { get; set; }Het aantal antwoordopties voor elke vraag op het antwoordblad.
AnswersValues { get; set; }Elke waarde vertegenwoordigt een symbool in de bel. Moet hetzelfde aantal hebben alsAnswersCount Voorbeeld: nieuwe tekenreeks[] {“A”, “B”, “C”, “D”} Voorbeeld: nieuwe tekenreeks[] {“1”, “2”, “3”, “4”}
BubbleType { get; set; }Het type bubbel
Column { get; set; }Geeft aan in welke kolom blad moet worden getekend
ColumnsCount { get; set; }Stelt het aantal te tekenen kolommen in.
ElementsCount { get; set; }Bepaalt het totale aantal vragen op het antwoordblad.
override Name { get; set; }Naam antwoordblad
StartId { get; set; }De startindex van de vragen numbering
override Type { get; set; }Type omr-element. Verplicht veld voor JSON-serialisatie.
VerticalMargin { get; set; }Verticale marge van antwoordblad. Instellen in pixels.

Velden

NaamBeschrijving
BubbleSizeDe grootte van een bubbel

Zie ook